Süti tájékoztató

A Glasimpex.hu weboldalon a weboldal működése, illetve a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket (ún. cookie-kat) használunk a személyre szabott ajánlatok, valamint statisztikai adatok gyűjtése és analizálása érdekében. Ha beleegyezel az általunk használt sütik alkalmazásába, akkor kattints az “Elfogadás és bezárás” gombra, amellyel hozzájárulsz a sütik használatához. Amennyiben nem járulsz hozzá a weboldal működéséhez nélkülözhető sütik alkalmazásához, akkor a böngészést a “Beállítások mentése” feliratra kattintva folytathatod. Részletes süti tájékoztatónkat megtalálod weboldalunkon.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Kedves Vásárlónk!

Cégünk számára fontos az Ön személyes adatainak védelme. A 2018. május 25-től érvényes Általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation – „GDPR”) bevezetése vásárlóink személyes adatainak még szélesebb körű védelmét szolgálja.

Új adatvédelmi szabályzatunk teljes körű tájékoztatást biztosít. A szabályzat elolvasása során megtudhatja, hogy Önről milyen személyes adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel és kivel osztjuk meg azokat, valamint, hogy hogyan tudja érvényesíteni adatvédelmi jogait.

Valamennyi dokumentum 2018. május 25. napjától érvényes.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR SZERINT)

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Glasimpex Kft. üzemeltető által működtetett  glasimpex.hu weboldal és szolgáltatások keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A glasimpex.hu használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

Adatkezelő személye

A glasimpex.hu weboldal használatával szolgáltatásaival összefüggésében kezelt személyes adatok tekintetében az üzemeltető az adatkezelő. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető ismerheti meg. A kiszállítás megszervezése céljából a futárszolgálat részére kerül átadásra. A futárszolgálat szintén nyilatkozik a saját adatvédelmi szabályairól.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A glasimpex.hu böngészése és az onnan történő letöltés, regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges. Az elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban személyes adatok megadásához kötött. A megrendelés során az üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően megadandó adatokat, amelyek a következők:

 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Név
 • Számlázási címadatok (irányítószám, településnév, utca, házszám)
 • Szállítási címadatok (irányítószám, településnév, utca, házszám)
 • Cég esetén adószám

Az üzemeltető a szállítással kapcsolatos adatokat a futárszolgálat részére átadja, a felhasználó ehhez a szabályzat elfogadásával hozzájárul. A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása. Az üzemeltető a szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó személyes adatokat. A személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval létrejött jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó kérheti regisztrációja és/vagy adatai törlését.

Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófileokról statisztika készül és a napló-állományok maximum 1 évig kerülnek tárolásra. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

“Cookie”-k és “web-beacon”-ök elhelyezése, célja

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatban nem hozható adatokat is tartalmazó adatfile-okat(cookie) telepít. A felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfile-ok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Az üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfile-okat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó a szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra. A fenti célokból az üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó “web-beacon”-t (más kifejezéssel “web bug”-ot) illeszthet be. A felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a “web bug”-ok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. Az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, ezzel kapcsolatos értesítések, felmerült működési problémák elhárítása, felmerült viták rendezése, pontosabb tanács és árajánlat nyújtása, közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
 • Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában, csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosításra alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfile-ok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:
 • A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
 • A szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat. A jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában megfelelően.
 • Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal. A szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.
Záró rendelkezések

Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a info@glasimpex.hu e-mail címen.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Felelősség

Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

Módosítás

A Glasimpex Kft. fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

 

2018. május 6.